1923 Duitsland Nederland (0-0) Hamburg (Hoheluft Stadion) 10 mei (7.42 min)

Op Hemelvaartsdag 10 mei 1923 werd Duitsland - Nederland (0-0) in het Hoheluft Stadion (van SC Victoria)  in Hamburg gespeeld, de aftrap werd gedaan door mej. Flaes of Fluss de dochter van de Nederlandse consul-generaal. Hierbij de beelden met in het begin de treinreis en aankomst van de Nederlands elftal spelers (helaas zonder geluid !).

'Er waren ongeveer 28.000 toeschouwers, het publiek zat heel dicht op het veld waardoor het speelveld kleiner leek. Toen bij den eersten Nederlandschen aanval de Hollandsche supporters een Indianengehuil aanhieven, keken de Duitschers wel heel vreemd. Een naast ons zittende dame begreep er niets van en informeerde belangstellend naar de geestelijke gezondheid van de schreeuwers. Ondanks het vrij ernstige falen van de Nederlandsche middenlinie in de eerste helft ziet men de tweede helft met vertrouwen tegemoet. De Duitschers zijn over alle linies sterker, maar van lieverlede vermindert dan de overmacht der Duitschers en de Nederlandsche voorhoede kan enkele aanvallen ondernemen welke echter afdoende door de Duitsche achterhoede worden onderbroken. Onder groote spanning komt dan het einde van de wedstrijd.' (bron: verslag Nieuwe Rotterdamsche Courant 11 mei 1923)

  Bronnen | Disclaimer | Wat is Voetbal Legends? |