1934 WK Italie Nederlands elftal (12.06 min)

'Wij gaan niet naar Rome. Ook niet naar Turijn. Wij en met ons meerdere duizenden gaan zoo spoedig mogelijk naar Holland terug, gezien het tornooi in Italie voor ons zijn grootste waarde heeft verloren. Holland is op regelmatige wijze door de Zwitsers geklopt. De Zwitsers die technisch onze meerderen waren en bovendien stuk voor stuk over een grootere snelheid beschikten. Op dezen harden Milaneeschen bodem voelden de Zwitsers zich beter thuis dan de Hollanders. We gaan niet naar Rome zetten een streep onder het officiele seizoen 1933/34 van ons vertegenwoordigend team en bewaren de beste herinneringen aan de prestaties, welke het Nederlandsch Eftal tijden deze periode heeft geleverd '. (bron:  wedstrijdverslag Panorama vrijdag 1 juni 1934).
  Bronnen | Disclaimer | Wat is Voetbal Legends? |