Profielen

PW Enschede (1885)

opgericht/gestopt: 30 juni 1885
start 1e competitie: 1893/1894
speelterrein(en): Enschede: het Amelink, Postweide het Pot, Volkspark, het Diekman
website: www.efcpw.clclubsite.nl

EFC PW 1885 (Enschedese Football Club Prinses Wilhelmina) is een Nederlandse amateurvoetbalclub uit Enschede, opgericht in 1885. PW won tussen 1899 en 1907 vijf keer het kampioenschap van Oost-Nederland en was in 1905 finalist van de Challenge international du Nord, een pre-oorlogse voorloper van het Europacuptoernooi. De club werd gesticht op 30 juni 1885 als EFC en op 30 oktober fuseerde deze met voetbalclub Prinses Wilhelmina. EFC PW werd in 1899, 1904, 1905, 1906 en in 1907 kampioen van de oostelijke afdeling, maar kon in de daaropvolgende wedstrijden om de landskampioenschappen geen potten breken bij de westelijke kampioenen.

'Ongeveer terzelfder tijd dat Willem Mulier te Haarlem het voetbalspel in 1879? invoerde, bracht J.B. van Heek van een reis naar Engeland een flinke dosis voetbal enthusiasme en een voetbal mede, en het duurde niet lang of een aantal jongelui in Enschede vermaakten zich met achter dezen bal aan te rennen en legden door de oprichting van de Enschedese Football Club de fundamenten voor het latere P.W. Ongeveer in 1883 werd naast de E.F.C. de voetbalvereeniging Prinses Wilhelmina opgericht en begon de concurrentie tusschen deze twee, die elkaar voortdurend uitdagingen zonden, waarbij zooals uit de correspondentie blijkt, zonderlinge bepalingen golden. Zoo nam de E.F.C. eens een uitdging aan , mist 12 harer spelers zouden spelen tegen 10 der Prinses. In 85 en 86 stuurde de E.F.C. uitdagingen naar de 's Gravenhage C.C. lympia en later naar V.V.A te Amsterdanm doch van wedtsrijden kwam voorlopig niets, daar de Hagenaars en Amsterdammers wel in hun stad wilden spelen, doch niet voor de reis naar Enschede te vinden waren. Eindelijk toog de E.F.C. Prinses Wilhelmina , welke in Augustus van dat jaar was ontstaan door samensmelting der beide Enschedese clubs, naar Amsterdam en verloor met 4-0 van de V.V.A. Van dat oogenblik af deed P.W. geregeld pogingen om wedstrijden te spelen, doch door het isolement van Enschede slaagden deze niet dikwijls.

In 94-95 is Kampen verdwenen en zijn UD en Zutfania tot de competitie toegetreden waarvan de Enschedeers wederom kampioen zijn met 11 punten en een average van 34-4. In dit seizoen speelt P.W. voor 't eerst haar wedstrijden, welke vroeger op 't buitengoed? 't Pot gehouden werden , in het Volkspark. Het seizoen 96 tot 96 dito dito. P.W. bovenaan met 10 punten en een average van 28-16. Op 2 Febr. 1886 speelt P.W. den eersten wedstrijd tegen Duitschers en slaat te Onsnabruck de Handelschule met 1-0, waar bij het elftal der ''Duitschers'' bestond uit 3 Engelsvhen, 2 Belgen, 3 Hollanders, 1 Zweed, 1 Noor en last not least 1 dikken Duistcher die de geheele veel te kleine , goal vulde.Vandaar ook de te lage score ! P.W. verhuist in het 2e seizoen in de 1e lasse naar het nieuwe Sportterrein en wint daar het kampioen schap, de kampioensmatches tegen het toenmaals zoo geduchte R.A.P. brengen 2 nederlagen voor P.W. met 3-2 en 2-1. In het seizoen 1903 1904 staat P.W. op de eereplaats en heeft 4 malen achterelkaar het kampioenschap behaald. " (citaat : Revue der Sporten 1907)?
?© Voetballegends 2024